Kontakt

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Naše realitní kancelář jako „správce“ si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají zprostředkovatelské či jiné smlouvy související se záměrem prodat/koupit/pro­najmout nemovitost , ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Jste-li našim zákazníkem a projevíte o to při objednávce zájem, budeme se na Vás občas obracet s našimi nabídkami nemovitostí Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Po ukončení vzájemných obchodních vztahů je zpracováváme rovněž za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení či orgánům daňové správy či jiným orgánům veřejné moci.

Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 3 let od konce účetního období, pokud se staneme plátcem DPH, pak po dobu 10 let od konce účetního období. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud již byl smluvní vztah mezi námi a Vámi ukončen. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Vaše práva dle GDPR

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

paní Štěpánová

"Dobrý den jmenuji se Štěpánová, dostala jsem nabídku spolupráce při pronajímání bytu od Max Comfort reality, řekla jsem si na co realitka? Zvládnu si byt pronajmout sama.

Bohužel se mi moje rozhodnutí vymstilo a slečnu kterou jsem si do bytu nastěhovala po chvilce zavřeli do vězení a já na svoje náklady musela v celém domě nechat vyměnit zabezpečení. Paní Ptáčková mi nabízela spolupráci a informovala mě o tom že si klienty a budoucí nájemníky prověřují, a že dokonce má i nájemníky kteří by vzali byt hned, ale stála jsem si za svým. Dnes a teď už vím že bez realitní kanceláře už nikdy více, nemusíte se o nic starat a máte zajištěné bezproblémové nájemce. Tímto bych ráda doporučila tuto realitní kancelář protože  když jsem se na ně posléze obrátila s mým problémem za který jsem si mohla sama a i po tom co jsem jejich služby odmítla pomohli mi, poradili a jsem vážně vděčná."

Sobotíková Plzeň

Recenze pí.Sobotíková z Plzně

Ajule Radová

Recenze na Max Comfort Reality – Hvězdičky (5)

Nejlepší realitní kancelář, se kterou jsem kdy jednala :) . Profesionální přístup. Všichni byli velice milí a vstřícní. Se vším nám pomohli i s věcmi, se kterými ani nemuseli (kvůli nesmyslným požadavkům banky :( ). Všem můžeme s klidným srdcem tuhle realitní kancelář doporučit. A možná dostanete jako bonus recept na fantastickou kachnu :D . Mockrát Vám děkujeme, pomohli jste nám k lepšímu životu

24 leden v 20:54

Kamila Paurová, Žlutická 1634, Plzeň

Spolupráce při koupi nemovitosti s paní Ptáčkovou byla na velmi vysoké úrovni. Od počátku koupě až do samotného převodu nemovitosti nám mile ráda a ochotně poradila s našimi častými dotazy. Paní Ptáčkovu můžeme doporučit i dalším zájemcům o koupi nemovitostí. Kamila Paurová 4.6.2017

Reference slečny Evy Kotlárové

Při vyhledávání pronájmu pro mou rodinu nám právě pomohla tato realitní kancelář. Milé, vstřícné jednání, i když jsem romka. Děkujeme

Eva Kotlárová

Petr Doležal Praha

Velice děkujeme za zprostředkování profesionálního prodeje bytu, velkou ochotu,pracovní nasazení,flexi­bilitu. Maximální spokojenost. Manželé Doležalovi Praha

Monika Fialová

S realitní kanceláří jsem byla velmi spokojena, s přístupem, vřelé jednání až na profesionální úrovni, Vřele doporučuji. Monika

Advokátní kancelář Cink a partneři

Etický kodex

ETICKÝ KODEX:

  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort se neustále profesně vzdělává, má přehled o situaci na realitním trhu tak, aby mohl klientovi nabídnout optimální řešení vzhledem k jeho situaci.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort vždy jedná v zájmu klienta.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort vždy upřednostní zájem klienta před realizací obchodu.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort svým chováním a vystupováním vždy reprezentuje firmu. Podílí se tímto na budování jejího dobrého jména.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort vždy dostojí svým závazkům vůči klientovi.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort se za každých okolností se chová při realizaci obchodu naprosto čestně a profesionálně, nenechá se ovlivnit osobními sympatiemi či jinou formou motivace.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort nikdy nezneužije informace, které se v souvislosti s realitním obchodem dozvěděl.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort podává klientovi maximum informací o průběhu zakázky.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort dodržuje termíny a dohody, které byly s klientem domluveny.
  • Makléř Realitní kanceláře Reality Max Comfort je vždy náležitě upraven a oblečen přiměřeně obchodnímu jednání.
13 článků
2 strany
1 2 následující