Realitní kancelář Plzeň a okolí

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Kdy není PENB při prodeji a nájmu nemovitostí povinný.

Představíme Vám výjimky, kdy není PENB při prodeji a nájmu nemovitostí povinný.

Představíme Vám výjimky, kdy není PENB při prodeji a nájmu nemovitostí povinný.

V zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je několik výjimek týkajících se povinnosti mít PENB (energetický štítek) při prodeji a pronámu nemovitosti.

Jakých nemovitostí se tyto výjimky týkají?

 1. u budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1.lednem 1947

PENB nemusí být vystaven, pokud jsou splněny VŠECHNY následující podmínky:

 • budova je postavena před 1.1.1947
 • od 1.1.1947 nebyla provedena větší změna dokončené budovy
 • prodávající a kupující (nebo pronajímatel a nájemce) se písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen
 1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²

Celková energeticky vztažná plocha (EVP) se může lišit podle toho, které vnitřní prostory budovy energetický specialista zahrne do EVP. Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

 1. na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci

Informaci o tom, zda je nemovitost kulturní památkou najdete ZDE. Že se nemovitost nachází v památkové rezervaci je informace uvedena na výpisu z katastru nemovitosti. Pokud je nemovitost v památkové zóně (pozor – není totéž, co památková rezervace), výjimka se na ni nevztahuje!

 1. u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání

V praxi to znamená, že pokud se například chata (tj. objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako stavba pro rodinnou rekreaci) používá jen v období duben – říjen, není nutný PENB. Pokud by se naopak na chatě bydlelo celoročně, bylo by nutné PENB předkládat.

 1. u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 1. dále u nemovitostí, se kterými se v praxi RK pravděpodobně nesetkáte:
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • u budov zpravodajských služeb
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá
Zpět na Poradna