Výstavba RD

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Co pro vás můžeme zajistit

Vážený zákazníku.

Udělali jsme vše pro to, abyste se ve Vašem novém domě cítili co nejlépe a aby Vám náš výrobený dům zaručil klidné a spokojené bydlení.

Montovaný objekt konstrukčního systému - rodinný dům dodávaný na klíč, zaručuje vysokou kulturu bydlení na základě architektonických, estetických a dispozičních kvalit staveb. Aby stavba včetně zařizovacích předmětů a instalací sloužila dlouho a bez poruch, je nutné dodržet požadavek nejnižší přípustné teploty v obytných místnostech (ti=16 °C), který bezpečně zajišťuje, že teplota vnitřního povrchu obvodových stěn bude nad hodnotou rosného bodu. Provedení stavby je v souladu se stavebními normami a předpisy platnými v době podání žádosti o stavební povolení a podmínkami smlouvy o dodávce. ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 49 0600 Ochrana dřeva ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 Navrhování, vypočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN 73 0532 Akustika – Ochranu proti hluku v budovách - požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektovani a montaž ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN EN 12 056 Vnitřní kanalizace ČSN 33 2130 Elektro­technické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody ČSN 73 4301 Umělé osvětlení obytných budov ČSN 73 0580 Denní osvětleni budov Vypočet obytných ploch je proveden dle ČSN 73 4301.

Pozn.: výdaje spojené s vydáním stavebního povolení, jakož i poplatky za revize a kolaudační poplatky (úřady) hradí zákazník.

Díly domu se vyrábí v závodě, jako dřevěné hrázděné konstrukce, za výhradního použití materiálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadné. Zásadně se používají pouze stavební materiály a suroviny, které odpovídají předpisům příslušných ČSN, ČSN EN a jsou označeny. Dřevěné rámové stavební sady jsou v souladu s ES CERTIFIKATEM SHODY č. 1390-CPD-0011/07/Z vydaným na základě ETA – 07/0017.

Rodinné domy garantují v oblasti obvodových stěn ve standardním provedení s termofasádou tepelnou izolaci, která odpovídá platným nařízením o úspoře energie. Střešní konstrukce se vyrábí podle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2 (pro III. sněhovou oblast dle ČSN). V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek. Přízemní a patrové domy mají sklon střechy 23°.Platí pro sedlové, valbové, polovalbové a stanové střechy. Pro individuální sklony střešní konstrukce jsou doplňkové prvky pro správnou funkčnost za příplatek.

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče včetně dodávky a odborné instalace
podle platných ČSN.

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem včetně pojistek není součástí rozsahu dodávky rodinného domu. Součástí dodávky domu je kompletní projektová stavební dokumentace nutná k získání oprávnění k realizaci stavby.

Ukotvení domu ke spodní stavbě se provádí závitovými tyčemi s chemickou kotvou.

Naše realitní kancelář Max comfort reality vám nyní dokáže zajistit i výstavbu jak ekologických dřevostaveb tak i výstavbu zděných domů. Výstavbu dokážeme zajistit po celé České republice.

Podívejte se na ukázky domů

Ukázky realizovaných staveb

Reference

Po téměř dvouleté strastiplné cestě ke svému životního snu – domečku u lesa, který se nám nakonec splnil, jste nám svým velmi osobním přístupem přirostli k srdci více než jen dodavatelé stavby. Volba Vaší firmy pro nás byla velké štěstí v tom neštěstí, co nás potkalo s koupí nevhodného pozemku. Ale vše jsme společně zvládli a už rok bydlíme v novém. Předání dokončeného domečku bylo tak srdečně zasahující, a navíc přímo na Silvestra, že na něj nikdy nezapomeneme.

Kolemjdoucí pěší i cyklisté jsou nadšeni, máme prý nejhezčí dům. A bude ještě hezčí! Zahrada sice zatím není dokončená, ale travička na srovnaném pozemku už roste, první strom už také zvládnul zakořenit a další přibudou na jaře. Děkujeme za Vaši péči o nás i teď, kdy již bydlíme.

Přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním životě i firemním vývoji, mnoho spokojených zákazníků a dostatek času pro svou rodinu. Klienti totiž někdy nevědí, co chtít víc, třeba jako my – předat dům na Silvestra! Iva a Jarda

Kontaktujte nás

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz